2017 vasario 6d.  LSMU Sveikatos psichologijos katedros iniciatyva įvyko psichologijos studentų bei dėstytojų  susitikimas su socialiniais partneriais. Iš viso į renginį susirinko daugiau nei 30 dalyvių, susitikime dalyvavo LSMU prorektorius studijoms prof. K.Petrikonis bei LSMU Visuomenės sveikatos fakulteto dekanė prof. R.Kalėdienė. VšĮ “ISADD Lietuva” mokymų koordinatorė Giedrė Skaisgirytė kartu su kitais sveikatos, socialinės globos, ugdymo įstaigų, pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais pristatė savo įstaigos galimybes vykdyti bendrus projektus bei toliau organizuoti abipusiai naudingas studentų praktikas.
Nuotraukų autorė Jolanta Jonikienė