VšĮ „ISADD Lietuva“ dalyvauja Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos Programos “Sveikata” projekto  Nr. LT03-2-SADM-K01-049 kvietime „Socialinės integracijos stiprinimo investicijos vaikams ir jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių aplinkų“ su projektu Socialinės integracijos stiprinimas taikant ABA metodiką vaikams ir jaunuoliams, turintiems autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų.

Kvietimas siekia sukurti ir įdiegti veiksmingą metodų ir integruotų paslaugų pažeidžiamiems vaikams ir jaunimui kokybinę sistemą, taip užtikrinant vaikų ir jaunimo gerovę mokyklinio ugdymo įstaigose 10 Lietuvos savivaldybių. Projekto laikotarpis 2021 09 01 – 2024 03 01. Projekte dalyvauja šios savivaldybės Birštono m., Šiaulių r., Jonavos r., Šilutės r., Jurbarko r., Palangos m., Prienų r., Varėnos r., Trakų r., Kelmės r. Projektu siekiama pritaikyti  moksliniais tyrimais pagrįstą ABA metodiką, kurios pagalba bus mažinami autizmo spektro (ir kitų raidos) sutrikimų požymiai jų turintiems vaikams, kartu pagal metodiką vykdant mokymus ugdymo specialistams, pedagogams bei jų asistentams, suteikiant jiems žinių ir praktinių įgūdžių, kaip dirbti su ASS turinčiais vaikais, jaunuoliais, taip prisidedant prie esamo paslaugų trūkumo padengimo šioje srityje.

Taip pat šeimoms, auginančioms raidos sutrikimus turinčius vaikus bus teikiamos intensyvios mokomosios ir psichologinės konsultacijos.

 

 

 

Pradėjome projekto pirmąjį etapą nuo Šiaulių raj. Voveriškių mokyklos ir Birštono gimnazijos. Abi mokyklos savo bendrojo ugdymo klasėse moko vaikus  ir  su specialiais poreikiais. Nors ABA metodas ir girdėtas, tačiau mokyklose nebuvo taikytas. Rudens  mėnesiai jau davė pirmuosius rezultatus – mokytojai džiaugiasi, kad vaikai su specialiais poreikiais geriau geba sutelkti ir išlaikyti dėmesį, mokosi bendrauti neverbalinėmis priemonėmis paveikslėlių pagalba. Pirmasis etapas truks iki vasario mėn – dar yra laiko daugiau išmokti ir praktiški užtvirtinti žinias

 

 

 

 

 

 

Š.m. lapkričio 30 d. kviečiame į renginį, skirtą viešinti Europos ekonominės erdvės finansinių mechanizmų lėšomis  finansuojamą projektą “Socialinės integracijos stiprinimas taikant ABA metodiką vaikams ir jaunuoliams, turintiems autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų“. Renginio tikslas supažindinti su VšĮ ISADD Lietuva vykdomu projektu  mažosiose Lietuvos savivaldybėse, taikant  moksliniais tyrimais pagrįstą ABA metodiką.

Reginio vieta ir laikas: Technopolis Nova, salė Kastytis, Gerulaičio g. 10, Vilnius, 8.45 – 15.00 val.

Daugiau informacijos Renginio kvietimas_

Dalyvavimas nuotoliu https://us02web.zoom.us/j/84499054577?pwd=d1c5RUhlcExKUHRvWVBkREVZdDg3QT09

Webinar ID: 844 9905 4577
Passcode: 289213

 

 

 

 

 

 

 

 

Š.m. lapkričio 30 d. įvyko planuotas  renginys,  skirtas projekto “Socialinės integracijos stiprinimas taikant ABA metodiką vaikams ir jaunuoliams, turintiems autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų“  viešinimui.  Europos ekonominės erdvės finansinių mechanizmų lėšomis  finansuojamoje programoje “Sveikata” dalyvaujantis projektas renginio metu sulaukė bendrai 102 lankytoju. Dėl pandeminės situacijos renginys vyko tiek nuotoliu, tiek gyvai. Aktualūs klausimai buvo užduoti  lektoriams  iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Švietimo pagalbos skyriaus vyriausiajai specialistei Daivai Vaišnorienei, klinikinei psichologei iš Australijos Jurai Tender, BCBA specialistei Isabella O’Donovan, Australija ir kt. Sėkmingai pradėtas projektas tęsiasi toliau, truks iki 2024 m kovo mėn.