Šeimos

Sėkmingos intervencijos rezultatus nulemia ankstyvas visos šeimos įsitraukimas. Šeima tampa dalimi komandos, kurios kiekvienas narys yra susijęs ir tiek pat svarbus. Mūsų terapijos teikiamos vaikui įprastoje ir jam pažįstamoje aplinkoje, – namai, darželis, mokykla, užklasiniai užsiėmimai, ten, kur jis jaučiasi saugiai ir kur mokosi naujų įgūdžių tokių, kaip:

  • Bendravimo
  • Kalbinių įgūdžių
  • Tinkamo elgesio
  • Socialinių įgūdžių
  • Dėmesio koncentracijos
  • Akademinių gebėjimų
  • Vizualinių – erdvinių įgūdžių
  • Kognityvinių gebėjimų
  • Stambiosios ir smulkiosios motorikos ugdymo
  • Savarankiškumo

Komandos darbą prižiūri BCBA supervizorė Isabella O’Donovan. Komandą sudarantys nariai lygiaverčiai dalyvauja mūsų darbo modelyje:

Komandos sudėtis

ISADD Lietuva darbo modelis – dirbama su vaiku pagal individualią programą. Reguliarūs visos komandos susitikimai yra būtini efektyviam      kiekvieno vaiko individualios programos pastovumui, vykdymui ir tobulinimui. Siekiant maksimalios vaiko socializacijos ir lankstumo, dirbant su kitais specialistais, ISADD Lietuva terapeutai yra arba gali būti rotuojami tarpusavyje. Terapijos metu veiklos yra suskaidomos į mažus žingsnelius, atsižvelgiant į vaiko sugebėjimus. Tokiu būdu tikslai tampa lengviau pasiekiami ir suteikia pasitenkinimo bei  motyvacijos žengti toliau.