Temos medikams ir specialistams

  • ASS diagnozavimas . Kaip suprasti vaiko elgesį ir jį įvertinti. Kaip stipriai toks elgesys trukdo žmogui gyventi normalų visavertį gyvenimą.
  • Kaip atpažinti vaikučius, kuriems vėliau gali išsivystyti pilnas autizmo spektras. Kuriems vaikams tai gręsia.
  • Kaip autizmo simptomai keičiasi su vaiko amžiumi  ir patirtimi. Kaip atpažinti vaiką su ASS, jei jis kalba. Kaip skiriasi kalbantys  ir bekalbiai.
  • Paaugliai ir suaugę su ASS – ko mes galime tikėtis – prognozuoti, turint omenyje, kad autizmas nėra tik vaikystėje  sutinkamas sutrikimas.

Kartais ypatinga situacija reikalauja greitos reakcijos. Supratimas, kaip ASS asmuo supranta aplinkybes, į kurias yra patekęs ir kokios reakcijos iš jo galima tikėtis, gali padėti išvengti grėsmės

Temos sveikatos darbuotojams ir kitiems spcialistams susidūrus su ASS žmonėmis 

  • Atpažinti diagnozę ir suprasti, ką žmogus toje situacijoje jaučia. Greitai įvertinti aplinkybes.  Kokios informacijos  galima gauti apie žmogų – jei yra galimybė.
  • Suprasti, kas yra svarbiausia pavojingoje situacijoje ir ką reikia daryti pirmiausiai. Kokia atsakomybė.
  • Situacijos funkcinė analizė  – suvokti, kas vyksta, ko žmogus siekia, situacija iš ASS žmogaus perspektyvos.
  • Kaip nuraminti žmogų, kuris yra pernelyg susijaudinęs ir negali galvoti logiškai.
  • Teisių suvokimas – ką galima ir ko negalima daryti.
Daugiau temų puslapyje „Mokyklos ir darželiai“