Šių metų rugsėjo viduryje  pradėjome vykdyti projektą Socialinės integracijos stiprinimas taikant ABA metodiką vaikams ir jaunuoliams, turintiems autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų, kuris dalyvauja 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Programoje „Sveikata“ . Projektas sėkmingai startavo Birštono gimnazijoje ir Šiaulių raj. Voveriškių mokykloje. Tikimės, kad  teorinis ir praktinis ABA metodikos pažinimas ir praktinių įgūdžių taikymas padės mokytojams ir asistentams, spec pedagogams sumažinti nerimą laukiant 2024 m. švietimo įstatymo pakeitimo dėl įtraukiojo ugdymo.