Šių metų gegužės mėnesį  mūsų vizituojanti supervizorė ISADD Australija Isabella O‘Donovan įgijo BCBA (Board Certified Behavior Analyst – Tarybos sertifikuoto Elgesio analitiko) sertifikatą ir remdamasi jo reglamentais toliau tęs ISADD Lietuva komandos supervizavimą.

Isabella O‘Donovan Lietuvoje lankosi kelis kartus per metus. Vizitai susideda iš susitikimų su šeimomis, jų konsultavimo ir vaikų programų peržiūrų, taip pat mokymų, skirtų ugdymo įstaigoms ir savo lietuviškos terapeutų ir programų vadovų komandos nuolatinio  mokymo ir kvalifikacijos kėlimo. Reguliariai, kiekvieną mėnesį, vyksta mokymai ir vertinimai nuotoliniu būdu VšĮ „ISADD Lietuva“ skyriaus vadovėms.

Džiaugiamės mūsų supervizorės Isabellos O‘Donovan pasiekimais ir galimybe mokytis iš jos tarptautinės patirties.