Šių metų gegužę mūsų vadovė Jura Tender praleido tris savaites kartu su Kauno Vilijampolės globos namų vaikais ir darbuotojais. Klinikinė psichologė atsiliepė į kvietimą įvykdyti ambicingą planą – perkleti 5 globos namų auklėtinius, turinčius autizmo spektro sutrikimą, gyventi į atskirą, savarankiško gyvenimo namą, prižiūrint įstaigos darbuotojams. Nepaisant visų iššūkių, kurie atsirado tiek vaikams, tiek darbuotojams persikeliant į naujus namus, ilgametė Juros Tender patirtis apgyvendinant  vaikus savarankiškuose  namuose Vakarų Australijoje buvo labai vertinga ir projektas pasisekė.

Vytauto Didžiojo universiteto, Socialinių mokslų fakultete psichologė susitiko su katedros darbuotojasi tartis dėl tolimesnių bendradarbiavimo galimybių palaikant Vilijampolės namų  gyvybingumą ir galbūt, imtis  naujų projektų.