AUTIZMAS

Autizmas / Autizmo spektro sutrikimas (ASS) yra laikomas raidos sutrikimu ir pasireiškia įvairiomis skirtingomis formomis (dėl to vadinamas spektru). Žmonės, turintys ASS, patiria sunkumų socialinėje srityje, kalbos ir/arba komunikacijos srityje. ASS požymiai gali pasireikšti daugybe skirtingų kombinacijų ir sunkumo laipsnių, neįprastame elgesyje ar pomėgiuose.

SOCIALINIAI SUNKUMAI

Vaikai, turintys ASS, patiria didelių sunkumų bendraudami su kitais žmonėmis net ir tais atvejais, kai jų intelektas yra vidutinis ar aukštesnis už vidutinį. Jau ankstyvame amžiuje pastebimas tam tikrų svarbių socialinių įgūdžių trūkumų, pvz. retas kitų asmenų elgesio atkartojimas/mėgdžiojimas, silpnas dėmesys socialiniams dirgikliams, sunkiau sutelkiamas dėmesys į žmones ar suprantamos kitų emocijos, nepakankamai įsitraukiama į vaizduotės žaidimus ir t.t.

KOMUNIKACIJOS SUNKUMAI

ASS turintiems vaikams būdingi ženklūs kalbos ir bendravimo sutrikimai, kurie pasireiškia ankstyvoje vaikystėje ir išlieka tolimesniame amžiuje. Dėl kalbos anomalijų, net pusei visų vaikų, turinčių autizmą, nesivysto prasminga kalba, įskaitant kai kuriuos vaikus, kurie pradeda kalbėti, o po to regresuoja (dažniausiai nuo 1 iki 2,5 metų). Dėl komunikacijos sutrikimų, autizmą turintys vaikai yra linkę į primityvias bendravimo formas, pavyzdžiui, patraukti motinos ranką norima linkme, kad ji jiems paduotų apelsiną ar atidarytų dėžutę. Vienas akivaizdžiausių bendravimo sunkumų yra socialinio pokalbio nebuvimas – nesugebėjimas vartoti kalbos socialinei sąveikai. ASS turinčių vaikų tėvai ir mokytojai jų bendravimą apibūdina kaip nesąmoningą, kvailą, nenuoseklų, neaktualų ir mažai turintį reikšmingą ryšį su situacija.
Vaikai, turintys ASS, patiria didelių sunkumų bendraudami su kitais žmonėmis net ir tais atvejais, kai jų intelektas yra vidutinis ar aukštesnis už vidutinį. Jau ankstyvame amžiuje pastebimas tam tikrų svarbių socialinių įgūdžių trūkumų, pvz. retas kitų asmenų elgesio atkartojimas/mėgdžiojimas, silpnas dėmesys socialiniams dirgikliams, sunkiau sutelkiamas dėmesys į žmones ar suprantamos kitų emocijos, nepakankamai įsitraukiama į vaizduotės žaidimus ir t.t.

PASIKARTOJANTIS ELGESYS IR OBSESINIAI POMĖGIAI

Vaikams, turintiems ASS dažnai būdingas siauras pomėgių ratas, kuris apima pasikartojantį elgesį ar stereotipinius kūno judesius. Atrodo, kad jie yra priversti elgtis ir kartoti tokį elgesį. Keletas stereotipinių judesių pavyzdžių yra lingavimas ir rankų plasnojimas. Be to, ASS turintys vaikai taip pat įsitraukia į save stimuliuojantį elgesį. Kai kurie pavyzdžiai apima spoksojimą į šviesą, lingavimą ar daiktų uostymą. Taip pat dažnai pasitaiko pasikartojantis žaidimas, ritualai ir siauri interesai, dažnai pereinantys iki manijų.

Interviu su Isabella O’Donovan, BCBA apie ankstyvąją intervenciją ir vaikų ugdymą
“Kaip padėti vaikui, turinčiam autizmo spektro sutrikimą”, – klinikinė psichologė Jura Tender