MŪSŲ PRINCIPAI

 • Dirbame tik tyrimais pagrįstais metodais:
  • ABA (Taikomoji elgesio analizė) – užduoties analizė, atskirų bandymų treniravimas, pastiprinimas, sufleravimas, įgūdžio formavimas, įtvirtinimas.
  • Kalbos mokymas simbolių pagalba
 • Tėvai yra lygiaverčiai partneriai – terapija yra orientuota į vaiką.
 • Sudarome individualizuotas programas atsižvelgdami į vaiko ir šeimos galimybes.
 • Vykdome integraciją/įtraukimas, pagal asmeninius sugebėjimus ir poreikius.
 • Dirbame natūralioje vaiko aplinkoje.
 • Ugdome visas vaiko raidos sritis – socializaciją, komunikaciją ir tinkamą elgesį visuomenėje.
 • Siekiame bendro komandinio darbo su vaiko artimaisiais ir kitais kartu dirbančiais specialistais.
 • Mokome vizualinių priemonių pagalba. Žmonės su ASS (Autizmo spektro sutrikimu) suvokia aplinką per vaizdus, todėl mokymas, paremtas vizualinėmis priemonėmis, padeda greičiau išmokti.
 • Gerbiame asmenį