ATSIRADIMO LIETUVOJE ISTORIJA

Jūratė Emilija Tender, kolegų Australijoje ir Lietuvoje mielai vadinama Jura,  ISADD įkūrėja ir pagrindinė klinikinė psichologė savo kaip mokslininkės gyvenimo didžiąją dalį skyrė darbui su asmenimis, turinčiais ASS (Autizmo spektro sutrikimą) bei kitus raidos sutrikimus. 1980 m. garsiojo mokslininko, profesoriaus  I.O. Lovaas kvietimas atvykti į Kalifornijos universitetą Los Angeles (UCLA) dalyvauti ankstyvojo autizmo projekte turėjo kertinę reikšmę formuojant tolimesnę veiklos kryptį. Kartu su Jennifer Bolland, mokslo drauge, 1994 m. įkūrė ISADD Australijoje, kuris tapo pirmasis paslaugų tiekėjas, savo terapijas vykdantis pagal mokslu paremtą ABA  (Applied Behavior Analysis – Taikomosios elgesio analizės) metodiką Australijoje. Nuo tada ISADD pradėjo plėstis ir šiandien teikia  paslaugas Indonezijoje, Australijoje, Singapūre, Naujojoje Zelandijoje, Europoje, o taip pat jau 17 metų ir Lietuvoje. Tarptautinės konferencijos, publikacijos profesinėje periodikoje, daugybė projektų – visa tai įgalina ISADD būti pirmose eilėse sėkmingai plečiant modernios  ABA metodiką.

Jura, maža mergaitė karo metu kartu su savo tėveliais pasitraukė per Europą į Australiją. Šeimoje lietuvybė buvo stipri, tačiau svečiavimasis gimtinėje galėjo tik tuo ir likti, –  parodyti vaikams mamos Tėvynę. Visgi, atsitiktinis dviejų kaimynių pokalbis Žemaitijos miestelyje pakreipė įvykius, mums,  gyvenantiems  Lietuvoje, labai palankia linkme. Viena iš moterų pasiguodė kaimynei, kad turi sūnų su raidos sutrikimu, ir pastaroji ją ėmė guosti sakydama, kad kaip tik Australijoje gyvena jos pusseserė, specialistė, dirbanti su ASS vaikais. Juros kviesti daug nereikėjo, ji dabar turėjo dar vieną priežastį aplankyti Lietuvą vėl ir vėl. Šis pirmas vaikas Kasparas tapo ISADD Lietuvoje pradžia, kas vėliau išsiplėtė į visą terapeutų ir programų vadovų komandą, reguliariai supervizuojamą Australijos kolegų, tame tarpe ir BCBA sertifikatą turinčios specialistės Isabellos O’Donovan.  Lietuvos specialistai remiasi ABA ir  teikia psichologines konsultacijas, edukacines ir elgesio intervencines programas įvairaus amžiaus ir skirtingus raidos sutrikimus (autizmo spektro, Dauno sindromą, kt.) turintiems vaikams daugumoje  Lietuvos miestų.