ABA TERAPIJA

ABA terapija (angl. Applied Behavior Analysis) - Taikomoji elgesio analizė. Tai moksliniais tyrimais pripažintas pats efektyviausias mokymo ir elgesio keitimo metodas. Taikant šią sistemą galima ugdyti įvairius įgūdžius (pvz. savarankiškai apsirengti, naudotis tualetu, kalbėti, komunikacijos įgūdžių, žaisti, skaityti, matematikos įgūdžių, rašyti ir pan.), bei formuoti tinkamą elgesį (pvz: valdyti pykčio priepuolius, išmokti reguliuoti emocijas, mandagiai bei atsakingai elgtis viešumoje ir t.t.). To mokoma išskaidžius elgesį į seką: stimulas - elgesys - pasekmė. Stimulas yra tai, kas iššaukia atitinkamą elgesį. Elgesys turi būti konkrečiai apibrėžtas ir pamatuojamas. Motyvuojanti pasekmė skatina to elgesio kartojimąsi, o jos trūkumas - elgesio blėsimą.

STIMULAS ELGESYS PASEKMĖ REZULTATAS
„Prašau ateiti čia“ Vaikas ateina Mama nusišypso ir pakelia vaiką Vaikas atbėgs, kai ji kvies
Lietus lauke Pasiima skėtį, apsiauna botus Nesušlapo Įgūdis stiprėja
Raudonas šviesoforo signalas Sustabdo mašiną, laukia Išvengia baudos ar avarijos Įgūdis tampa automatiškas
„Koks tavo vardas?“ Vaikas neatsako Kitas vaikas nueina Prarasta galimybė socializuotis
„Prašau paduoti puodelį“ Vaikas nereaguoja Tėtis pats pasiima puodelį Vaikas mokosi neklausyti prašymų

Kiekvienas stimulas turi turėti atsaką. Tokiu būdu ABA pabrėžia stimulą (pavyzdžiui, pateikiama, ko norima) ir motyvaciją (kiekvienas elgesys padaromas vertingas). Mokymas paremtas sufleravimo sistema, kuri kiekvienam mokiniui yra parenkama individualiai ir kuo sufleravimas yra mažesnis, tuo stipriau išmoktas ir perkeltas į natūralią aplinką yra mokomas įgūdis ar elgesys.

aba terapija

Dr. O.I. Lovaas įrodė, kad ABA metodikos taikymas sumažina autizmo bruožus (1987m.). ISADD rėmėsi tais duomenimis ir toliau tobulino metodiką, remdamasi naujausiais tyrimais.

Ankstyvoji intervencija laikoma pačia efektyviausia ir ji dažnai taikoma kūdikiams, esantiems rizikos grupėje (pvz: vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimą broliai ir seserys). Su jais dirbama intensyviai natūralistiniu metodu, pagrįstu ABA principais. Tačiau ABA gali būti taikoma bet kurio amžiaus žmonėms ir jos pagalba galima pasiekti gerų rezultatų. Vėliau vyresniems vaikams dažnai yra taikomi kognityvinės elgesio terapijos principai (CBT - Cognitive Bahavioral Therapy).

Terapija taikoma vaiko aplinkoje (pvz: namuose ar darželyje). Darbas vyksta komandoje, kurią sudaro ABA specialistai, šeima ir kiti pedagogai / specialistai esantys vaiko aplinkoje. Tai padeda įtvirtinti išmoktus įgūdžius kasdieniame gyvenime.

ABA principų dėka vaikas yra integruojamas ir įtraukiamas į ugdymo įstaigas ir bendruomenę. ISADD taikoma ABA yra holistinė ir naudojama ugdymo visas vaiko raidos sritis: socialinę, kalbos ir komunikacijos, mąstymo, motorikos, dėmesio koncentracijos, vizualinių-erdvinių įgūdžių, savarankiškumo, akademinių gebėjimų. Terapija kiekvienam vaikui yra pritaikyta individualiai, remiantis jo turimais gebėjimais, motyvais ir poreikiais. Dėl tyrimais įrodyto vizualinių priemonių efektyvumo ugdant ASS turinčius vaikus, kalba dažniausiai mokoma simbolių pagalba.

ISADD organizacija dirba remdamasi daugiamete ABA praktika. Savo veiklą vysto Australijoje nuo 1994 m., Lietuvoje teikia konsultacijas nuo 2004 m., o 2010m. įsteigė savo padalinį Lietuvoje. Naudingos nuorodos: www.isadd.org , www.isadd.com , www.autismnavigator.com , facebook

Interviu apie autizmo spektro sutrikimą ir ABA terapija I / II / III dalys