Teikiamos Paslaugos

 • Atliekame vaiko psichologinį įvertinimą, kuris parodo jo taisytinas ir stipriąsias puses, pagal kurį bus ruošiama individuali programa vaikui.
 • Apmokome tėvus, terapeutus dirbti pagal ABA, stebime ir prižiūrime jų dirbą.
 • Reguliariai  atnaujiname vaiko programą.
 • Atliekame vaiko stebėjimus darželiuose, mokyklose, kitose vaiko lankomose įstaigose, teikiame rekomendacijas su vaiku dirbantiems specialistams.
 • Teikiame pavienes konsultacijas šeimoms
 • Vedame mokymus specialistams tiesiogiai ir netiesiogiai susijusiems su ASS (Autizmo spektro sutrikimą) turinčiais asmenimis
 • Konsultuojame ugdymo įstaigas
 • Turime socialines vaikų grupes (Kauno mieste)
 • Pagal specialistų galimybes dirbame daugelyje Lietuvos miestų.

Paslaugų teikimo modelis

 • Tėvai kreiptiasi  į “ISADD Lietuva” administraciją ir pateikia glaustą informaciją rūpimu klausimu.
 • Psichologinis įvertinimas. Paskiriama data, kada “ISADD Lietuva” psichologas atliks šį įvertinimą (3 val.) jūsų vaikui. Šis  vertinimas parodo  taisytinas ir stipriąsias vaiko elgesio puses. Pagal tai bus paruošiama individuali programa. Vėliau toks vertinimas atliekamas vieną kartą per metus.
 • Programos vadovo paskyrimas. “ISADD Lietuva” Programos vadovas ruošia programą vaikui pagal jo psichologinį įvertinimą, paskiria terapeutus, kurie dirbs su vaiku ir įgyvendins programą.
 • Tėvų apmokymas dirbti. Paruošus programą, tėvai su ja supažindinami bei apmokomi dirbti pagal ABA metodus.
 • Terapijos vykdymas. Kasdien atvyksta terapeutas/-ai (užsiėmimas trunka 2 val.), kurie dirba pagal programą.
 • Programos vadovo vizitai. Programos vadovas reguliariai atvyksta pas šeimą (2-3 val.) ir prižiūri, kaip įgyvendinama programa, atliekami pakeitimai, pristatomos naujos užduotys; stebi terapeutų darbą, koreguoja taisytinas vietas, pataria. Esant poreikiui ir galimybei  susirenka visa vaiko komanda: tėvai, terapeutai, programos vadovas, aptarti problemas ir nustatyti tolesnes gaires.
 • Supervizoriaus vizitas. Kas 3-6 mėnesiai (2 val.) peržiūri vaiko programą, atskiras užduotis, atnaujina programą, sprendžia iškilusias problemas.
 • Tėvų diena/susitikimas su “ISADD Lietuva” vadove Jura Tender ir supervizore Isabella O’Donovan. Specialistės reguliariai po kelis kartus per metus lankosi Lietuvoje. Jura Tender skaito paskaitas tėvams aktualiomis temomis, abi veda mokomuosius seminarus apie ABA, DTT.