ABA terapija (engl. Appliet Behavior Analysis) – Taikomoji elgesio analizė. Tai moksliniais tyrimais įrodytas pats efektyviausias mokymo ir elgesio keitimo metodas. Taikant vaikams šią sistemą galima ugdyti įvairius įgūdžius (pvz. savarankišką apsirengimą, naudojimąsi tualetu, kalbą, komunikaciją, žaidimą, skaitymą, matematiką, rašymą ir t.t.) ir formuoti elgesį (pvz. pykčio priepuolių valdymą, emocijų reguliavimą, mandagumą, tinkamą elgesį viešumoje ir t.t.). Tai atliekama išskaidžius elgesį į seką: stimulas – elgesys – pasekmė. Stimulas yra ženklas iššaukiantis elgesį. Elgesys turi būti konkrečiai apibrėžtas. Motyvuojanti paskemė skatina to elgesio kartojimąsi, o jos trūkumas – elgesio blėsimą.

STIMULAS ELGESYS PASEKMĖ REZULTATAS
„Prašau ateiti čia“ Vaikas ateina Mama nusišypso ir pakelia vaiką Vaikas dažniau atbėgs, kai ji kvies
Lietus lauke Pasiima skėtį, apsiauna botus Nesušlapo Įgūdis stiprėja
Raudonas šviesoforo signalas Sustabdo mašiną, laukia Išvengia baudos ar avarijos Įgūdis tampa automatiškas
„Koks tavo vardas?“ Vaikas neatsako Kitas vaikas nueina Prarasta galimybė socializuotis
„Prašau paduoti puodelį“ Vaikas neraguoja Tėtis pats pasiima puodelį Vaikas mokosi neklausyti prašymų

Kiekvienas stimulas turi turėti atsaką. Tokiu būdu ABA pabrėžia stimulo (aiškiai pateikiama, ko norima) ir motyvacijos (kiekvienas elgesys padaromas vertingas) svarbą. Mokymas paremtas sufleravimo sitema, kuri kiekvienam mokiniui yra parenkama individualiai ir kuo greičiau mažinama, kad įgūdis būtų išmoktas ir perkeltas į naturialią aplinką.

aba terapija

Dr. O. I. Lovaas įrodė, kad ABA metodikos taikymas sumažina autizmo bruožus (1987m.). ISADD rėmėsi tais duomenimis ir toliau tobulino metodiką remiantis naujausiais tyrimais.

Pagerėjus ankstyvajai diagnostikai pradedame dirbti su kūdikiais, kurie yra rizikos grupėje  (pvz. vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimą, broliai ir seserys). Su jais dirbama intensyviai natūralistiniu metodu pagrįstu ABA principais. Tačiau ABA gali būti taikoma bet kurio amžiaus žmonėms. Vyresni vaikai yra ugdomi remiantis kognityvinės elgesio terapijos principais (CBT – Cognitive Behaviour Therapy).

Terapija taikoma vaiko aplinkoje (pvz. namuose ar darželyje). Darbas vyksta komandoje, kurią sudaro ABA specialistai, šeima ir kiti pedagogai/specialistai esantys vaiko aplinkoje. Tai padeda įtvirtinti išmoktus įgūdžius kasdieniniame gyvenime.

ABA principų dėka vaikas yra integruojamas ir įtraukiamas į ugdymo įstaigas ir bendruomenę. ISADD taikoma ABA yra holistiška ir naudojama ugdyti visas vaiko raidos stritis: socialinę, kalbą, mąstymą, motorikos įgūdžus, vizualinius-erdvinius įgūdžius, savarankiškumą, akademinius įgūdžius ir bendrą psichologinę vaiko gerovę. Terapija kiekvienam vaikui yra pritaikyta individualiai remiantis jo turimais įgūdžiais ir poreikiais. Dėl šios piežasties naudojamos vizualinės priemonės, kalba dažiniausiai mokoma simbolių pagalba.

ISADD organizacija dirba remdamasi daugiamete ABA praktika. Savo veiklą pradėjo nuo 1994m. ir 2004m. įsteigė savo padalinį Lietuvoje.

Naudingos nuorodos: www.isadd.org, www.isadd.com, www.kitoksvaikas.lt, www.autismnavigator.com, facebook

ABA terapija I dalis – Mokymų koordinatorės Giedrės Skaisgirytės interviu apie autizmo spektro sutrikimą

Interviu apie autizmo spektro sutrikimą ir ABA terapiją II dalis

Interviu apie autizmo spektro sutrikimą ir ABA terapiją III dalis